26 des, 2013 8:31 AM

Påskens overlevelseskraft

Hadde påskeberetningen sluttet med Jesu lidelse og død langfredag, ville den ikke hatt overlevelseskraft til å nå oss i dag. Da ville ikke påsken vært det mysterium som fortsatt gir mennesker liv og håp. Jesu død er starten på det nye livet.

Jesu dødsdag er ikke hans siste dag. Ifølge evangeliene stod han opp fra de døde tre dager etterpå. Det forandret alt. Det gir mening til ordene Jesus sa før han døde på korset: "Det er fullbrakt!"

Troen på at Jesus stod opp fra de døde, er grunnvollen i kristen tro. "Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder," skriver apostelen Paulus i 1. Kor. 17,17

Eldste kristne høytid

Påsken er den eldste kristne høytiden. Hver dag fra palmesøndag til påskedag er viktig på sin måte. Sammen forteller de ulike dagene historien om hva som hendte i Jerusalem for ca 2000 år siden, en uke som har fått betydning for hele menneskeheten.

Vi feirer påsken til minne om Jesu død og oppstandelse. Jesus dro til Jerusalem for å feire jødenes påske, som på den tiden var en årlig fest for jødene til minne om israelittenes utvandring fra Egypt ca. 1200 f.Kr. (2. Mosebok kap. 12.). Ordet påske stammer fra det hebraiske ordet pesah, som betyr forbigåelse.

Tidspunktet

Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Hos oss faller dermed påskedag mellom 22. mars og 25. april. Øst-Europas ortodokse kirker regner annerledes, slik at den ortodokse påsken vanligvis kommer noen uker etter den vestlige.

Uken mellom palmesøndag og påske kalles ofte ”den stille uke”. Jesu lidelse og død står sentralt i denne uken. Palmesøndag, som uken innledes med, feires til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham med palmegreiner. Torsdag i den stille uke kalles skjærtorsdag etter norrønt skira, som betyr ”rense”. Det er fordi Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen. Dessuten feires skjærtorsdag til minne om at Jesus innstiftet nattverden. Den påfølgende dagen, langfredag, er til minne om Jesu korsfestelse.

Etter den stille uke følger påskeuken, som feires mellom påskedag og 1. søndag etter påske. Den er til minne om Jesu oppstandelse og innledes med påskemorgenens gudstjeneste. Påskeuken er kirkeårets høydepunkt.

Påskeskikker

Ulike vårskikker og symboler for livets tilbakekomst blir knyttet til påsken. Skikken med påskeegg, som i vår tid ofte dekoreres, går tilbake til middelalderen og skal ha sammenheng med tradisjoner rundt faste og velsignelse av kommende grøde. Andre symboler, som påskelammet, er til minne om offerlammet i Det gamle testamente. Før de dro ut fra Egypt, ble Israelittene skånet mot den tiende landeplage ved at dørstokkene ble påsmurt lammets blod. I kristendommen symboliserer lammet også Jesus, ”Guds lam, som bærer verdens synd”.

Palmesøndag

Dette er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Han blir hyllet som konge, og menneskemengden bredte ut kappene sine og strødde palmegrener på veien til ære for ham.

Dette er profetert flere steder i Det gamle testamentet. I boka til profeten Sakarja står det følgende: ".......Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel......" (Sak 9, 9)

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag feires til minne om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine. Før de skulle spise, vasket Jesus føttene til disiplene. Peter syntes dette var både overraskende og feil. Det var en oppgave for slaver og tjenere. Men Jesus ønsket å vise at slik han den kvelden vasket disiplenes føtter, slik kan han rense verden fra dens synd.

Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene, var det jødiske påskemåltidet, en glededsfest til minne om da israelittenes ble fri fra det egyptiske slaveriet. Dette måltidet har et helt bestemt rituale. All maten som er med, skal minne om bestemte hendelser. Usyret brød skal vise at forfedrene reiste fra Egypt i stor hast, charoscheth (en blanding av epler, nøtter, dadler og granatepler) er symbol på alt slavearbeidet. En bolle med salt vann skal minne om alle tårene folket har felt mens de var i Egypt. Hovedretten, påskelammet, skal minne om at Gud gikk forbi de husene der det var strøket blod på dørkarmen.

Jesus innførte i dette måltidet nattverden. Han sa at han i nattverden ville møte sine venner og gi tilgivelse for all synd. (Matt 26, 26-29)

Etter at nattverdsmåltidet var slutt, tok Jesus med seg disiplene til Getsemane. Der gikk han for seg selv og ba til Gud mens han kjempet kampen mot dødsangsten. I mellomtiden hadde Judas inngått avtalen om å forråde Jesus.

Langfredag

Dette er en spesiell dag i kirkeåret. Ved korsfestelsen oppfylte Jesus blant annet profetien i Jes 53,3.5; ”Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.”

Hele lidelseshistorien på langfredag finner du her; Matt 27.

Påskedagen

Dette er dagen hele den kristne verden bygger sin tro på, dagen Jesus stod opp fra de døde.

Kvinnene som kom til graven påskemorgen for å avslutte stellet av Jesu legeme, ble de første som kunne fortelle om oppstandelsen (Luk 24, 1-12).

Jesu død og oppstandelse la et helt nytt grunnlag. Uansett om vi tror Jesus er Guds Sønn eller ei, er det som skjedde, siden blitt starten på en ny tidsregning.


Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
N.F.S. Grundtvig