Hvem er Jesus?

Jesus fra Nasaret, kanskje like godt eller bedre kjent som Jesus Kristus, var en historisk person, en jøde fra Nasaret og Guds sønn ifølge Det nye testamente og trossamfunn innen kristendommen. Han ble dømt til døden og henrettet av romerne i begynnelsen av det første århundre i Jerusalem, og ifølge den kristne tro gjenoppstod han fra døden. Han inngår i de aller fleste varianter av kristendommen i Den hellige treenighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Jesu liv og forkynnelse er grunnlag for Det nye testamente, særlig for de fire evangeliene.

26 des, 2013 8:31 AM Påske
0 Responses Read more

Påskens overlevelseskraft

Hadde påskeberetningen sluttet med Jesu lidelse og død langfredag, ville den ikke hatt overlevelseskraft til å nå oss i dag. Da ville ikke påsken vært det mysterium som fortsatt gir mennesker liv og håp. Jesu død er starten på det nye livet.

Jesu dødsdag er ikke hans siste dag. Ifølge evangeliene stod han opp fra de døde tre dager etterpå. Det forandret alt. Det gir mening til ordene Jesus sa før han døde på korset: "Det er fullbrakt!"

26 des, 2013 8:31 AM Påske
0 Responses Read more
26 des, 2013 8:31 AM

Den stille uke

Den stille uke er tiden mellom palmesøndag og påskedag. Den kalles også den hellige uke (latin Hebdomas sancta) eller Den store uke (Hebdomas maior). Uken omtales også ofte feilaktig som påskeuken, som egentlig er betegnelsen på uken mellom påskedag og 2. søndag i påsketiden.

0 Responses Read more

Oppstandelsen

For NT er det to fakta som underbygger vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse. Det første er det faktum at Jesu grav er tom. Dette poenget er et ubestridelig. Opp igjennom kirkens historie har det alltid vært mennesker som ikke har villet tro eller godta at Jesus stod opp fra de døde. Den tomme graven må da forklares på andre måter enn det som NT gjør.

25 des, 2013 8:31 AM Påske
0 Responses Read more

Nattverden

Livet som kristen blir styrket og fornyet gjennom forkynnelsen og nattverden i gudstjenesten. Her næres og utvikles forholdet til Kristus.

Nattverden er et tilbud om å ta imot Kristus som Guds Sønn og verdens frelser og bli ett med Ham. I nattverden er Kristus selv til stede og gir sitt legeme og blod i brød og vin. Nattverden er en hoveddel i høymessen og kan også være det i andre gudstjenester. Når brød og vin deles sier presten: "Dette er Jesu legeme" - "Dette er Jesu blod".

Nattverden er et tilbud om å ta imot Kristus som Guds Sønn og verdens Frelser og bli ett med Ham.

Kvelden før Jesus ble korsfestet, var han sammen med sine disipler. De spiste et måltid sammen. Dette måltidet regner kirken som innstiftelsen av nattverden.

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. (Matt 26, 26-28)

Hver gang vi feirer nattverd, blir disse ordene sagt. Å feire nattverd sammen vært viktig for kristne gjennom to tusen år.

Barn er velkommen
Barn som er døpt og har fått veiledning om nattverden, kan delta ved nattverden sammen med sine foreldre, faddere eller andre som har medansvar for barnets kristne oppdragelse.

Kilde: http://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kristen-tro/nattverd/

24 des, 2013 8:31 AM Påske
0 Responses Read more

Hva er frelse?

Matteus forteller at Jesus engang var ute på Gennesaretsjøen sammen med sine disipler: “Da blåste det opp en kraftig storm over sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus selv sov. De gikk bort og vekket ham og sa: “Herre, frels! Vi går under!” Da reiste Jesus seg, ”truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille” (Matteus 8,24-26).

06 des, 2013 8:31 AM Påske
0 Responses Read more

En påskepreken

1. påskedagspreken i Oslo domkirke

Av biskop Gunnar Stålsett

06 des, 2013 8:31 AM Påske
0 Responses Read more